Categorieën
Niet gecategoriseerd

Brief aan minister Kuipers

Geachte minister Kuipers,

Hierbij sturen wij u een brief die enkele weken voor uw beëdiging aan de Tweede Kamer verstuurd is. Als #VergeetOnsNietErnst maken wij ons enorm zorgen over het feit dat de toelating via noodprocedure van Evusheld nog steeds niet geregeld is. Dankzij de motie Den Haan van afgelopen week zou het nu toch echt mogelijk moeten zijn Evusheld toe te laten.
In bijgevoegde mail en bijlagen vindt u talloze redenen waarom de toelating van Evusheld zo hard nodig is voor de kwetsbaarste mensen in Nederland.

Als #VergeetOnsNietErnst (voorheen #VergeetOnsNietHugo) maken wij ons al ruim een jaar hard voor de kwetsbaarste patiënten in Nederland. Wij zijn van mening dat Nederland er niet genoeg aan doet om ook hen veilig te houden tijdens deze pandemie. In het afgelopen jaar heeft #VergeetOnsNietErnst regelmatig overleg gehad met uw voorganger of zijn (nu uw) ambtenaren over wat er met vaccinaties of maatregelen mogelijk is voor deze groep mensen.

Een onderwerp waar we niet in gehoord worden tot nu toe, zijn de geneesmiddelen. Niet alleen de toelating van Evusheld, maar ook de bruikbaarheid van Paxlovid en hopelijk snel nog meer middelen. Wij zouden dit graag met u bespreken. Voor de groep mensen waar het om gaat zou toelating, voldoende beschikbaarheid en duidelijkheid over de toedieningsmogelijkheden van deze verschillende middelen een klein lichtpuntje aan het eend van een 22-maanden-lange gitzwarte tunnel kunnen betekenen.

We hebben begrepen dat er wel gesproken wordt over een contract met AstraZeneca voor Evusheld, maar dat het om zeer beperkte hoeveelheden gaat, niet genoeg om de hele groep die het nodig kan hebben te helpen. Ook begrijpen we dat Nederland wederom wil wachten tot de volledige registratie van het middel is afgerond. We vragen u om alstublieft afstand te doen van deze oer-Nederlandse bureaucratische regels en nu de levens van deze risicogroep en hun gezinnen een beetje lichter maakt. Te meer omdat andere landen inmiddels flink ingekocht hebben en het desastreus zou zijn als de gehele voorraad al verdeeld is voordat Nederland besteld heeft.

#VergeetOnsNietErnst zou graag een afspraak met u maken om het een en ander te bespreken, De huidige situatie in Nederland, met gigantische besmettingscijfers en een virusvariant waardoor gezonde mensen niet vreselijk ziek worden, maar risicogroepen wel op de IC belanden blijft ons grote zorgen baren. Het gaat namelijk niet alleen om de pakweg 100.000 mensen die helemaal geen antistoffen aanmaken. Het zijn ook degenen die weinig antistoffen aanmaken of anderszins risico lopen, (tijdelijke) immuunonderdrukkende behandelingen ondergaan en/of ernstig ziek zijn en zorg mijden. Het zijn ook hun gezinnen die al 22 maanden in isolatie en/of angst leven, de kinderen die al 22 maanden niet fysiek naar school kunnen. Het is geen kleine groep mensen, maar een aanzienlijk deel van de bevolking dat ook recht heeft op een leven. We hopen dat u hen dat leven weer wil geven. Onze ideeën daarover delen we graag persoonlijk met u (via WebEx).

We horen graag spoedig van u terug.

De bijlage bij deze brief was een brief die een van de leden van #VergeetOnsNietErnst in december naar de Tweede Kamer gestuurd had met daarin het verzoek Evusheld zo snel mogelijk toe te laten met daarbij een flink aantal verhalen van risicopatienten die Evusheld zo ontzettend hard nodig hebben.
Vanwege de privacy van de mensen die hun verhalen gedeeld hebben, delen wij de bijlage hier niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *