Categorieën
Niet gecategoriseerd

Brief aan de Secretaris Generaal van VWS

#VergeetOnsNietErnst heeft vandaag een brandbrief aan de Secretaris Generaal van het ministerie van VWS gestuurd met een verlanglijstje aan concreet implementeerbare maatregelen en een verzoek om een gesprek. #VergeetOnsNietErnst is bang dat met de laatste versoepelingen de kwetsbaarste mensen in onze samenleving weer opnieuw vergeten worden.

Lees hieronder de brief

Geachte heer Boereboom,

Met het loslaten van (vrijwel) alle covid-maatregelen dachten wij, de kerngroep van #VergeetOnsNietErnst, dat het tijd is om u, als Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, aan te schrijven. Wij hebben het afgelopen jaar al regelmatig contact gehad met het ministerie van VWS; overleggen met de directie covid-vaccinaties en de WMO afdeling, en de directie GMT is aangeschreven.

#VergeetOnsNietErnst is een actiegroep die de belangen van de ‘vergeten groep’ in deze pandemie behartigt en een stem geeft. We maken ons hard voor alle kwetsbare mensen, zowel degenen die wel op alle lijstjes voorkomen, als zij die tussen alle regelingen door glippen en zo vogelvrij zijn.

We zijn er voor mensen die ondanks 4 vaccinaties nog geen enkele antistofrespons hebben en mensen die wellicht wel een antistofrespons hebben, maar waarvoor een milde infectie betekent dat hun kwaliteit van leven permanent aangetast wordt, doordat ze bijvoorbeeld bedlegerig worden.

Hoewel we begrijpen dat gezonde mensen heel graag weer alles terug bij normaal willen hebben, voelen de versoepelingen voor ons alsof we vogelvrij zijn verklaard. Te meer omdat we weten dat er opties bestaan om ons te beschermen, maar die niet ingezet worden. We voelen ons opnieuw vergeten, genegeerd en vierderangs burgers.

We zouden graag op korte termijn een gesprek met u willen om onze ‘verlanglijst’ met u te bespreken. Het is een lijst van direct implementeerbare, concrete maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat wij iets minder vogelvrij zijn en dat we iets meer veiligheid hebben. We kunnen dan nog steeds niet meedoen aan de maatschappij, maar die maatregelen zouden er voor zorgen dat deze vergeten groep niet elke dag het risico loopt dat hun chronische ziekte verergert of dat zij zelfs sterven door covid.

In willekeurige volgorde bestaat onze ‘verlanglijst’ uit:

 • Directe off-label beschikbaarstelling van AZD7224 (Evusheld) voor mensen die zelf geen antistoffen hebben/kunnen aanmaken.
 • Het aanhouden van de maskerplicht in ziekenhuizen, zorginstellingen en ziekenvervoer
 • Een ‘kwetsbaren-uurtje’ bij gemeenten en overheidsinstellingen, waardoor mensen met een kwetsbare gezondheid niet langdurig in ruimtes met ongemaskerde mensen hoeven te wachten op hun paspoort/rijbewijs/papieren
 • De gratis zelftesten/masker regeling uitbreiden naar alle zeer kwetsbare groepen, niet alleen zij met immuunproblemen
 • Bij de gratis zelftest pakketten (ook) FFP2 maskers aanbieden in plaats van IIR (IIR beschermt anderen, FFP2 jezelf)
 • Het gehandicapten vervoer met lagere bezetting laten rijden zodat kwetsbare mensen niet te dicht op elkaar hoeven te zitten
 • Privé kamers garanderen bij opname in ziekenhuizen voor mensen met een hoog risico op slecht verloop van een covid infectie, zodat zij door andere patiënten en/of diens bezoek geen risico lopen
 • Een tegemoetkoming voor 1e klas openbaar vervoer en/of privé taxi als het openbaar vervoer niet gegarandeerd veilig gebruikt kan worden
 • Een ‘veilig winkeluurtje’ voor kwetsbare mensen
 • Duidelijkheid bieden over welke medicatie beschikbaar is voor welke patiëntengroepen indien ze toch covid krijgen (niet alle middelen zijn geschikt voor alle kwetsbare patiënten ivm wisselwerking met andere medicatie.)
 • De regeling thuiswerken/veilige werkplek zodanig verankeren dat kwetsbare mensen of hun huisgenoten niet hoeven te kiezen tussen hun baan of hun fysieke veiligheid
 • Gemakkelijke toegang/bekostiging bieden voor kwalitatief goed afstandsonderwijs voor kinderen die vanwege hun eigen gezondheid of die van een huisgenoot niet naar school kunnen
 • Gratis of tegen kostprijs FFP2 maskers aanbieden aan kwetsbaren die niet in aanmerking komen voor de zelftesten
 • Een ‘officiële kwetsbarenpas’ instellen die patiënten via hun zorgverlener kunnen krijgen waarmee ze toegang krijgen tot de (hiervoor genoemde) speciale voorzieningen voor kwetsbaren.   

Wij beseffen dat het omschakelen van maatregelen voor de hele maatschappij naar voorzieningen voor de aller kwetsbaarsten een behoorlijke cultuuromslag in deze pandemie betekent, vandaar dat we u graag persoonlijk (via WebEx) willen uitleggen waarom dit zo ongelooflijk belangrijk is.

Vooral de inzet van profylactische medicatie die deze groep echt kan beschermen kan geen dag meer wachten, maar de mogelijkheid om ons veilig te voelen op plekken waar we noodzakelijk moeten komen is niet minder noodzakelijk.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet om de verbinding tussen álle Nederlanders weer iets te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
#VergeetOnsNietErnst

8 reacties op “Brief aan de Secretaris Generaal van VWS”

Ik ben ook een kwetsbare nierpatiënt die al vaak met bacteriën of virussen in het ziekenhuis heeft gelegen. Zou graag ik het openbaar vervoer eerste klas willen rijden. Is mijn enige vervoer middel naar ziekenhuizen. Die ver weg zijn zoals UMC Maastricht. En zo is Er te weinig aandacht voor kwetsbare mensen.

Beste Valerie,

Wij ondersteunen jullie van harte. Zijn ook graag bereid om deze brief te publiceren in een categorie met een naam die jullie het beste lijkt

Met vriendelijke groet,
Peter Spitters
Alle Burgers

Mooi initiatief en vooral met het thuis kunnen werken zal voor mij een uitkomst zijn om te kunnen blijven werken. Vandaag daar de eerste problemen bij het bedrijf waar ik werk al onder vonden nu het thuiswerkadvies is afgeschaft. Voor mij zit er straks niet anders op om te stoppen met werken. Bedankt Ernst voor het overhoop halen van mijn leven.

Besten,
Bewondering voor uw doorzettingsvermogen! Doorgaan… zo moeilijk zijn uw eisen niet, eens moet het toch gehoord worden! Ik heb een belangrijke aanvulling. Mijn dochter (35 jaar) heeft een zeer forse hartafwijking, nu slechts een zuurstofgehalte van 85-88% en bescherming van haar longen is enorm belangrijk. Voor haar zou een Coronabesmetting er hard inhakken! Echter, met d vaccinatie en bolsters moest ze steeds achteraan aansluiten gezien haar leeftijd. Belachelijk! Ze is daardoor al zo lang in quarantaine geweest. Daarom zou ik mee willen geven dat de groep met een kwetsbare gezondheid ONGEACHT leeftijd voor een boaster in aanmerking moet komen in de toekomst.
Wilt u hier aandacht aan schenken?
Dank!!

Is dit de nieuwe “inclusieve” samenleving? Wie niet gevaccineerd wil worden hoeft niet. Wie wél extra gevaccineerd wil worden en/of extra beschermende maatregelen benodigd, hoeft daar niet op te rekenen. Het is “vrijheid” zonder verantwoordelijkheid. Is dit een samenleving?

Ik zou zo graag willen dat het economisch belang op de korte termijn niet altijd weer, koste wat kost, bovenaan stond op de politieke agenda. Ik geef om mensen, daarom wil ik dat ook meer kwetsbare mensen beschermd worden, door ons allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *