Over ons

Wij zijn een actieve groep mensen die elkaar via sociale media gevonden hebben. Hoewel we allemaal heel verschillend zijn en op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben, is er een ding dat ons bindt. We hebben allemaal een chronische aandoening waardoor de covid19-pandemie heel hard ingrijpt op ons leven.
Wij willen onszelf en andere mensen zoals ons zo ghoed mogelijk beschermen. Daarom strijden wij voor goede bescherming voor iedereen.

Op dit moment richten onze activiteiten zich vooral op de goedkeuring van beschermende medicatie voor mensen die niet (effectief) gevaccineerd kunnen worden, boosterprikken voor iedereen die ze nodig heeft (ook zij die minder mobiel zijn of om een andere reden niet zomaar vooraan kunnen staan, en kindervaccinaties.

We onderhouden contact met vele andere mensen via sociale media, om zo vinger aan de pols te houden en te zien waar onze activiteiten het hardste nodig zijn. Om onze doelen te behalen voeren we acties via sociale media en hebben we regelmatig overleg met (verschillende directies van) het ministerie van VWS.

Archief

Voordat we #VergeetOnsNietErnst werden, heetten we #VergeetOnsNietHugo. Op www.vergeetonsniethugo.nl hielden we onze activiteiten bij. Wat we voor januari 2021 gedaan hebben kun je daar teruglezen.

De verhalen van een greep uit de mensen die actief zijn bij #VergeetOnsNietErnst, eerder hun bijdragen geleverd hebben en/of zij die ons ondersteunen kan je hier vinden.